Regulamin

Strona główna > Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem wypożyczalni jest Piotr Walkosz-Jambor prowadzący działalność
pod nazwą:
F.H.U. ELEKTRO-LINE PIOTR WALKOSZ-JAMBOR
Os. Górali 17/13
31-961 Kraków
NIP: 7352690154
Rach. bankowy: 19 1050 1445 1000 0092 0581 9429

1.2. Wypożyczalnia mieści się w Krakowie, os. Górali 17/13

1.3. Niniejszy regulamin jest udostępniany każdorazowo przy podpisywaniu Umowy Najmu sprzętu i jest integralną częścią Umowy Najmu.

2. ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWROTU

2.1. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt turystyczny nowy lub używany w oparciu o UMOWĘ NAJMU.

2.2. REZERWACJA

Może odbywać się tylko za pośrednictwem naszej strony rent.decathlon.pl

2.3. POTWIERDZENIE REZERWACJI


Potwierdzenie wysyłane jest automatycznie przez nasz system po dokonanej płatności.

2.4. ANULOWANIE REZERWACJI

Bezpłatne anulowanie rezerwacji możliwe jest najpóźniej na 1 dzień przed deklarowaną datą wypożyczenia sprzętu.

2.5. CZAS NAJMU

Czas ten liczony jest na dni nie na godziny sprzęt należy zwrócić najpóźniej do końca dnia (do zamknięcia).

2.6. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

W celu ustalenia godziny odbioru sprzętu należy kontaktować się za pośrednictwem czatu pod rezerwacją.

2.7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRZĘT

Najemca na podstawie podpisanej Umowy Najmu ponosi odpowiedzialność
za powierzony sprzęt, w tym za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się
do dbałości o sprzęt i użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczalnia wraz
ze sprzętem udostępnia instrukcję, z którą Najemca zobowiązuje się zapoznać. Najemca
nie ponosi odpowiedzialności za normalną, zgodną z instrukcją eksploatację sprzętu.

2.8. PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYPOŻYCZENIA

W przypadku chęci przedłużenia okresu najmu Najemca zobowiązany
jest do niezwłocznego kontaktu z Wypożyczalnią zrobienie rezerwacji na kolejne dni i uiszczenia opłaty za następne dni najmu. Możliwe tylko w przypadku dostępności produktu/.

2.9. ZWROT SPRZĘTU

Najemca zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym, w ustalonym terminie.

2.10. PŁATNOŚCI

Płatność za najem sprzętu odbywa się za pośrednictwem strony rent.decathlon.pl, dostępnymi formami płatności na stronie.

3. AWARIE I USZKODZENIA SPRZĘTU

3.1. AWARIE SPRZĘTU

W przypadku awarii sprzętu w trakcie okresu wypożyczenia, nie zawinionej przez Najemcę, zobowiązany jest on do natychmiastowego skontaktowania się z Wypożyczalnią w celu ustalenia sposobu postępowania. Najemca nie może wykonywać napraw sprzętu samodzielnie.

3.2. USZKODZENIA LUB UTRATA SPRZĘTU

W przypadku uszkodzenia lub zdekompletowania sprzętu (utraty elementów sprzętu) w pierwszej kolejnośći będziemy starali się naprawić uszkodzenie na gwaracji, jeżeli jednak się to nie uda, to Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości kosztów naprawy wraz z zakupem brakujących elementów. W przypadku zgubienia, trwałego zabrudzenia lub zniszczenia sprzętu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej cenie zakupu takiego samego nowego modelu, wg cen rynkowych w dniu jego zwrotu/zgłoszenia utraty. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ustalenia wysokości szkody w terminie do 10 dni od dnia odbioru od Najemcy uszkodzonego sprzętu lub zgłoszenia jego utraty.

4. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

4.1. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.2. Administratorem danych osobowych jest Piotr Walkosz-Jambor, zamieszkały w Krakowie, os. Górali 17/13.

4.3. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie Umowy Najmu.